Συμβουλές

Πως γίνεται η στεγανοποίηση ταρατσών και ποιοι τρόποι υπάρχουν;

Απαιτούμενος Χρόνος: Περισσότερο από 2 ώρες

Βαθμός Δυσκολίας: Επαγγελματίας

 

Τα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου συχνά παρουσιάζουν προβλήματα υγρασίας εξαιτίας της απουσίας στεγάνωσης της ταράτσας ή της έλλειψης αποτελεσματικότητας μιας ήδη υπάρχουσας στεγάνωσης, λόγω λανθασμένης επιλογής υλικών, κακής εφαρμογής ή ελλιπούς συντήρησης.

Σε πολλές περιπτώσεις, η τοπική και μόνο στεγανοποίηση ρωγμών, αρμών διαστολής ή σημείων συναρμογής είναι αρκετή για να λυθεί το πρόβλημα στεγάνωσης μιας ταράτσας, αποτελώντας έτσι την οικονομικότερη μέθοδο αντιμετώπισης της υγρασίας. Παρακάτω θα σας δείξουμε τον τρόπο επιδιόρθωσης των ρωγμών και της υγρασίας.

 1. Οριζόντια στοιχεία
 • Αρχικά εντοπίζονται οι υπάρχουσες ρωγμές στην τσιμεντοκονία και καθαρίζονται από τυχόν σκόνες ή άλλους ρύπους.

 • Η στεγνή επιφάνεια ασταρώνεται κατά μήκος της ρωγμής σε πλάτος περίπου 12cm.

 • Αφού στεγνώσει το αστάρι ακολουθεί τοπική επάλειψη του μονωτικό υλικό με βούρτσα.

 • Στην νωπή στρώση τοποθετείτε και ενσωματώνεται ταινία πολυεστερικού υφάσματος ή υαλοπλέγματος.

 • Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση ακολουθούν άλλες δυο τοπικές διαδοχικές επαλείψεις.

 1. Κατακόρυφα στοιχεία
 • Η συμβολή της ταράτσας με κατακόρυφα στοιχεία πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή για να μπορεί να ασταρωθεί.

 • Αφού στεγνώσει το αστάρι ακολουθεί επάλειψη κατά μήκος της συμβολής με μονωτικό υλικό σε πλάτος περίπου 12cm.

 • Στην νωπή στρώση τοποθετείτε και ενσωματώνεται εκατέρωθεν της γωνίας ταινία πολυεστερικού υφάσματος ή υαλοπλέγματος.

 • Ακολουθούν άλλες δυο τοπικές επαλείψεις με το στεγανωτικό υλικό αφού στεγνώσει κάθε φορά η προηγούμενη.

 • Τα σημεία συναρμογής της ταράτσας με μεταλλικά στοιχειά (π.χ. σωλήνες, κάγκελα) πρέπει να είναι καθαρά από σκόνες και σκουριές.

 • Η στεγνή επιφάνεια ασταρώνεται περιμετρικά του σημείου.

 • Αφού στεγνώσει το αστάρι ακολουθεί τοπική επάλειψη με μονωτικό υλικό περιλαμβάνοντας και τμήμα του κατακόρυφου στοιχείου.

 • Στην νωπή στρώση τοποθετείτε και ενσωματώνεται ταινία πολυεστερικού υφάσματος ή υαλοπλέγματος.

 • Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση ακολούθου άλλες δυο τοπικές διαδοχικές επαλείψεις.

 1. Στεγανοποίηση ταρατσών με κλίση

Τυχόν τοπικές αποκαταστάσεις των κλίσεων γίνονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα. Για την εφαρμογή των μονωτικών υλικών απαιτείται καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.

 • Αρχικά ασταρώνεται καθολικά η ταράτσα με αστάρι.

 • Αφού στεγνώσει το αστάρι επαλείφεται τοπικά μια στρώση μονωτικό υλικό κατά μήκος της συμβολής της ταράτσας με κατακόρυφα στοιχειά. Καθώς και κατά μήκος υφιστάμενων ρωγμών ή αρμών διαστολής όπως και στα σημεία συναρμογής της ταράτσας με κατακόρυφα στοιχειά. Όσο είναι νωπή αυτή η στρώση ενισχύεται με ταινία πολυεστερικού υφάσματος ή υαλοπλέγματος.

 

                                 

 • Στην συνέχεια η ταράτσα επαλείφεται καθολικά με μονωτικό υλικό με χρήση βούρτσα ή ρολού.

 • Ακολουθεί άλλη μια καθολική επάλειψη με μονωτικό υλικό σταυρωτά με την προηγούμενη και εφόσον αυτή έχει στεγνώσει.

 • Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια ενιαία ελαστική στεγανή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις.

 1. Στεγάνωση με επικόλληση πλαστομερών ή ελαστομερών ασφαλτόπανων.

Τυχόν αποκαταστάσεις των κλίσεων γίνονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα. Για την επικόλληση των ασφαλτόπανων απαιτείται καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.

 • Η ταράτσα ασταρώνεται αρχικά με το ασφαλτικό γαλάκτωμα ή το ασφαλτικό βερνίκι.

 • Η ταράτσα ασταρώνεται αρχικά με το ασφαλτικό γαλάκτωμα ή το ασφαλτικό βερνίκι.

 • Τα ασφαλτόπανα αλληλεπικαλύπτονται στα άκρα τους κατά 10cm. Η ένωση τους σφραγίζεται με τοπικό ζέσταμα με φλόγιστρο και πίεση με σπάτουλα. Έπειτα για την προστασία της εκτεθειμένης ασφάλτου όλες οι ενώσεις επαλείφονται με μονωτικό υλικό.

                           

 • Οι απολήξεις του ασφαλτόπανου στο στηθαίο ή άλλες κατακόρυφες απολήξεις σφραγίζονται με τοπικό ζέσταμα με φλόγιστρο και πίεση με σπάτουλα.

 • Οι υδρορροές, αφού καθαριστούν, επαλείφονται με μονωτικό υλικό ενισχυμένα με ταινία πολυεστερικού υφάσματος.

                             

 • Η σφράγιση της ένωσης του ασφαλτόπανου με κάγκελα ή σωλήνες που διαπερνούν την ταράτσα επιτυγχάνεται με επάλειψη του μονωτικό υλικό ενισχυμένου με ταινία πολυεστερικού υφάσματος.

                     

 • Η χρήση ασφαλτόπανου αποτελεί ιδανική λύση αρκεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή κόλλησή τους και την σφράγιση των αλληλοεπικαλύψεων και των σημείων συναρμογής τους με αλλά στοιχειά.

Βρείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ τα υλικά που χρειάζεστε.

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση