Πως αλλάζουμε το κάλυμμα (καπάκι) της λεκάνης του μπάνιου;

Απαιτούμενος Χρόνος: Λιγότερο από 1 ώρα Βαθμός Δυσκολίας: Αρχάριος Η εγκατάσταση ενός νέου καλύμματος (καπάκι) λεκάνης είναι μια ...

Περισσότερα